Kendi Seçtiğim Hayat

kendi resmim -cc Boðaz Köprüsü

Resam ©: Bayram Muz, orijinal bende

Ressam: Bayram Muz
©2001; orijinali bende

Dünyadaki hayatıma gelmeden daha
Onu nasıl yaþayacaðımı gösterildi bana
Keder vardı, dert vardı
Sefalet ve acının yükü vardı
Beni ele geçen baðımlılık
Ve tutsak eden yanılgı
Çabuk alevlenen öfke vardı içinde
Sonra kin, kibir, utanç, gurur...

Güzel düþ ve ıþıkla dolu
o güzel günlerin mutluðu da vardı
Her yerden bol akan nimetleri
ne feryat duyuldu ne eziyeti vardı
O günlerde sevgi, henüz ölümlü vücutta olana
uhrevi dünyanının mutluluðu baðıþladı
ınsan olmak acısından kaçan insan
yüksek ruhlar tarafından seçildiðini seziyor


ıyilik ve kötülük gösteriliyordu bana,
Eksik yanlarımın kalabalıðı gösteriliyordu
ve içinden kanım aktıðı yara
meleklerin yardım ediþi sonra
Böylece seyrederken olacak hayatımı
Bir varlıðın sorusu yankılandı içimde
Var mıydı cesaretim bunları yaþamaya?
Zira karar saatim gelmiþti bile
Tüm kötü yanlarını düþünerek bir daha
"budur istediðim hayat!"
diye kararlı bir sesle yanıtladım
Ve böylece üstlendim kaderimi sakince
Doðdum dünyaya böylece
Böyleydi yeni hayatıma girdiðimde
Yakınmazdım sık sık hoþuma gitmediðinde

Hermann Hesse

(Çeviri: Ben, Heribert Mürmann, eksik olabilir.)MFÖ'nün "Allah Allah" þarkısından þu sözler
"Derman arardım derdime
Derdim bana derman imiþ
Burhan sorardım aslıma
Aslım bana burhan imiþ"


...bir zaman ilk ve daha geniþ web alanımda eþcinsel olarak
paylaþmaya çalıþtıklarımının aslının özetidir: www.ibnistan.net

Heribert Mürmann (1993'ten bu yana İstanbul'da oturup artık yabancı olmayan ecnebiyim.)

Kör kör inanlardan değilim, kör kör inmayanlardan da değilim. Inansam, inanmasam da kalbim umurunda değil çünkü derinliğinde sarsılmayan bir doğru var, söz ona yetmez ama asıl inanç asıl güven buradadır.Tavsiyem:
Vikipedia-link_logo
Vikipedia - Özgür Ansiklopedi


İnterneti sansürsüz gezebilmek için:
TOR ınternet Tarayıcısı (ınglizce)
Redhack / Kızılhackerler (Türkçe)

Bugün: 21. 01. 2021